Naše lesní mateřská škola v sobě spojuje dvě důležité hodnoty, které vyznáváme ve vztahu k dětem a životu vůbec. Jednak je to vztah k přírodě a jejím zákonům a potom vztah k waldorfské pedagogice, jejímž základem je úcta k dítěti a prožitkové učení.  Příroda dětem poskytuje volný prostor bez hranic a zároveň je učí, že být její součástí vyžaduje pokoru, odvahu a odpovědnost. Waldorfská pedagogika je průvodcem nás dospělých v tom, jak děti vést, aby z nich vyrostli svobodní a odpovědní lidé.

V lesních mateřských školách platí, že děti tráví většinu času venku a to za každého počasí. Hrají si s přírodními materiály v lese, na loukách, v sadech „bez zdí a plotů".

Lesní mateřská škola KOZIČÍNSKÝ KLABÁNEK nabízí dětem plnohodnotný vzdělávací program a vzdělané, nadšené pedagogy a to vše převážně venku.

Venku se děti učí, hrají si, poznávají a potkávají se, vyrábějí a staví, lezou a zdolávají, zpívají a povídají, putují a sedí, radují se a smějí se a to za větru, deště, sněhu a slunce.

Příroda se tak stává místem, kde děti mohou zcela přirozeně rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, najít inspiraci pro tvořivou hru, získat mnoho znalostí o přírodě, připravit se na školu, stát se odolnými.

Jak vypadá vzdělávání venku?

Probíhá úplně stejně jako uvnitř. Děti pracují s nůžkami, pastelkami a se vším, co běžně potřebují. Průvodci se „jen" každé ráno musí na program vybavit a vzít vše potřebné do lesa s sebou. Když prší, děti si budou hrát mezi loužemi i v nich, naučí se, že v mokrém lese se lépe staví. Naučí se, že když prší nebo sněží hodně, je to v přírodě a na těle znát. Vzdělávací program v lesní mateřské škole přirozeně navazuje na roční období a místo. Průvodci reagují na aktuální situace a plynule a nenásilně začleňují odpovědi do připraveného programu. Učení tak probíhá nepřetržitě, je určováno ročním i denním časem a také dětskou potřebou poznávat bezprostředně, neustále a všemi smysly.

Více o vzdělávacím programu se dozvíte níže v rubrice PEDAGOGICKÝ KONCEPT ».